Izdelava ugodnih spletnih strani in spletnih trgovin ki prodajajo!                  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. | 02 228 26 69

 

Spletna statistika

Vsebina:

  • Število obiskovalcev

  • Reference

  • Iskalniki

  • Iskane besede

 

Do spletne statistika dostopate preko primerne povezave rubrike Statistika, ki se nahaja v glavnem meniju na levi strani sistema za izdelavo spletnih strani Multimedija.net.

image\ebx_1730411070.jpg

 

Število obiskovalcev

Do statistike o številu obiskovalcev dostopate preko klika na povezavo Število obiskovalcev, rubrike Statistika, ki se nahaja v glavnem meniju na levi strani (slika)

image\ebx_1730411070.jpg

Odpre se novo okno (slika):

image\ebx_120213896.jpg

Na vrhu je izpisano število ogledov spletne strani od doloèenega datuma (v konkretnem primeru 3268 ogledov od 05.09.2007).

Nato je izpisano koliko datotek iz naše spletne strani so si obiskovalci »sneli« in kolikokrat.

Izpisan je datum ogleda statistike

Izpisan je najbolje obiskan mesec in število obiskov.

Izpisan je dan z najveèjim številom obiskov in njihovo število

Izpisana je ura z najveèjim številom obiskov in njihovo število.

image\ebx_-1727790397.jpg

Izpisani so vsi meseci tekoèega leta in število obiskov v posameznem mesecu. Z rdeèo barvo je oznaèen trenutni mesec.

image\ebx_1223279584.jpg

Izpisani so vsi dnevi trenutnega meseca in število obiskov po posameznem dnevu. Prav tako je v odstotkih prikazan delež obiska posameznega dne glede na število obiskov v celotnem mesecu. Z rdeèo je oznaèen trenutni datum.

 

 

Reference

Do statistike o referenènih straneh, preko katerih so obiskovalci prihajali na vašo spletno stran, dostopate preko klika na povezavo Reference, rubrike Statistika, ki se nahaja v glavnem meniju na levi strani (slika)

image\ebx_1730411070.jpg

Odpre se novo okno (slika):

image\ebx_-1517899784.jpg

Prikazano je 30 referenènih strani, preko katerih so obiskovalci dostopali do vaše spletne strani. S klikom na križec (image\ebx_-107480507.jpg) lahko izbrišete posamezno referenco. V skrajnem desnem stolpcu je v oklepaju prikazano število obiskov, ki so prišli iz doloèene reference. Prav tako je v odstotkih prikazan delež števila obiskov posamezne reference glede na celotno število obiskov vseh referenc.

 

 

 

Iskalniki

Do statistike o iskalnikih, preko katerih so obiskovalci našli vašo spletno stran, dostopate preko klika na povezavo Iskalniki, rubrike Statistika, ki se nahaja v glavnem meniju na levi strani (slika).

image\ebx_1730411070.jpg

Odpre se novo okno (slika):

image\ebx_-1299890708.jpg

Prikazanih je 30 iskalnikov, preko katerih so obiskovalci dostopali do vaše spletne strani. S klikom na križec (image\ebx_-107480507.jpg) lahko izbrišete posamezni iskalnik. V skrajnem desnem stolpcu je v oklepaju prikazano število obiskov, ki so prišli iz doloèenega iskalnika. Prav tako je v odstotkih prikazan delež števila obiskov s posameznega iskalnika glede na celotno število obiskov vseh iskalnikov.

 

 

 

Iskane besede

Do statistike o iskanih besedeah, preko katere so obiskovalci našli vašo spletno stran, dostopate preko klika na povezavo Iskane besede, rubrike Statistika, ki se nahaja v glavnem meniju na levi strani (slika).

image\ebx_1730411070.jpg

Odpre se novo okno (slika):

image\ebx_1730527068.jpg

Prikazano je 30 besednih zvez preko katerih so obiskovalci našli vašo spletno stran. S klikom na križec (image\ebx_-107480507.jpg) lahko izbrišete posamezno besedno zvezo. V skrajnem desnem stolpcu je v oklepaju prikazano število obiskov, ki so prišli preko doloèene besedne zveze. Prav tako je v odstotkih prikazan delež števila obiskov preko posamezne besedne zveze glede na celotno število obiskov vseh besednih zvez.